Съобщение 06-04-11 г.

2011-04-06

Обявление и документация за открит конкурс с предмет  „Възстановяване покритие, боядисване и ремонт сигнално предупредителна осветителна инсталация на стоманобетонов комин № 3 в ТЕЦ ”София”.

Документите можете да изтеглите от тук