Съобщение 06-04-11

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Регистрираща система за анализ на електрически величини СН в ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук