Съобщение 06.04.11г.

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Доставка на пасивни сферични маркери за обозначаване на трасета на топлопроводи"

Документите можете да изтеглите от тук