Съобщение 06.04.11

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Контролно-геодезично измерване и анализ на деформациите на реперната мрежа в Химичен цех на ТР"София".
Документите можете да изтеглите от тук