Съобщение 06.04.2011

2011-04-06

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Презаливане и престъргване до определен размер на лагери на ТГ № 2 и ТГ № 5 в ТЕЦ "София Изток"
Документите можете да изтеглите от тук