Съобщение 31.03.2011г

2011-03-31

Обществена поръчка с предмет: “„Проектиране, доставка и подмяна на защити и блокировки на турбина № 5 в ТР „София Изток”

Документите можете да изтеглите от тук