Съобщение 29.03.2011 г

2011-03-29

Документация за възлагане на обществена поръчка, чрез открит КОНКУРС по реда на чл. 35-43 от НАРЕДБАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ обществени поръчки, с обект: „ПОДМЯНА на разпределително ел. табло 0,4 кV - Т204 в ТР „София Изток”

Документите можете да изтеглите от тук