Съобщение 25.03.2011г.

2011-03-25

Обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на необслужваема станционна акумулаторна батерия 220V, 720Ah в ТР “София”

Документите можете да изтеглите от тук