Съобщение 23.03.2011г.

2011-03-23
Покана за представяне на техническо и финансово предложение за
"Присъединяване на ПГ № 6 към съществуваща система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в изходящите димни газове от
ПГ № 7, 8 и 9 в ТЕЦ "София"
Документите можете да изтеглите от тук