Съобщение 22.03.11

2011-03-22

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на геодезическа тотална станция с ъглова точност 5" за нуждите на "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук