Съобщение 22-03-2011г.

2011-03-22

Покана за представяне на техническо и финансово предложение за подмяна на част от канализацията в ОЦ "Земляне с предмет: Подмяна на участък от шахта №14 до №15

Документите можете да изтеглите от тук