Съобщение 22.03.2011г.

2011-03-22

Обществена поръчка с предмет: "Подмяна на 3 броя въздухоструйни прекъсвачи 110 кV с елегазови в ТЕЦ „София”

Документите можете да изтеглите от тук