Съобщение 18-03-2011г.

2011-03-18

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на 105 /сто и пет / броя манометри в ОЦ "Земляне"

Документите можете да изтеглите от тук