Съобщение 16-03-2011г.

2011-03-16

Обществена поръчка с предмет: "Подмяна на система за измерване на ниво изравнител-усреднител секция № 2 в Пречиствателна станция на ТЕЦ "София"

Документите можете да изтеглите от тук