Съобщение 14.03.2011г.

2011-03-14

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов вал за възбудител ва ТГ №6 в ТЕЦ "София"

Документите можете да изтеглите от тук