Съобщение 09-03-2011

2011-03-09

Обществена поръчка с предмет: "Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация софия” ЕАД през 2011г. с 12 обособени позиции”

Документите можете да изтеглите от тук