Съобщение 09-11-2011г

2011-03-09

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на ремонт на багер КЕЙС 580 СК ДК № С 2305 ЕН в ТР"София Изток" - ТПМ

Документите можете да изтеглите от тук