Съобщение 07.03.2011г.

2011-03-07

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервен двигател на валообръщач на турбогенератор № 5 в ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук