Съобщение 25.02.2011 г

2011-02-25

Обществена поръчка с предмет: "Определяне на обем за ремонтно- възстановителни работи на хладилна кула №2 в ТЕЦ "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук