Съобщение 24.02.2011г.

2011-02-24

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой лабораторен кондуктометър за измерване на проводимост за цех "Химичен", ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук