Съобщение 23-02-2011

2011-02-23

Обществена поръчка с предмет: "Абонаментно поддържане и сервиз на радиокомуникационно оборудване на радиомрежа в обхвата на 5 GHz в "Топлофикация София"ЕАД

Документите можете да изтеглите от тук