Съобщение 23-02-2011г.

2011-02-23

Обществена поръчка с предмет: "Сервизно поддържане на тиристорна възбудителна система на турбогенератор №5 в ТР" София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук