Съобщение 22.02.2011г

2011-02-22

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за подмяна на участък от централен водопровод в ТР"София"

Документите можете да изтеглите от тук