Съобщение 22.02.2011г.

2011-02-22

Обществена поръчка с предмет: "Поддържане и сервизно обслужване на товароподемни асансьори в ТР"София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук