Съобщение 21.02.2011г.

2011-02-21

Обществена поръчка с предмет: "Сервизно поддържне на технически средства за автоматизирани системи за управление в ТР "София Изток"

Документите можете да изтеглите от тук