Съобщение 18.02.2011г.

2011-02-18

Обществена поръчка с предмет: "Кондензно стопанство - изработка и доставка на твърди подвески, неподвижни опори, пръзгащи опори, топлообменник секционен с Ду 150/Ру 20 и реконструкция на резервоар атмосферен за чист кондензат"

Документите можете да изтеглите от тук