Съобщение 17-02-2011г.

2011-02-17

Обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на два броя прекъсвачи за КРУ - 0,4 kV в ХВО на ОЦ "Земляне".

Документите можете да изтеглите от тук