Съобщение 17.02.2011

2011-02-17

Обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на зидария на ПГ № 8 в ТЕЦ "София".

Документите можете да изтеглите от тук