Съобщение 15.02.2011 г

2011-02-15

Обществена поръчка с предмет: "Осъществяване на технически контрол в проектирането и строителен надзор при изпълнението на обекти от строителната програма на "Топлофикация София"ЕАД с две обособени позиции"

Документите можете да изтеглите от тук