Съобщение 15.02.2011г.

2011-02-15

Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на деаератор за добавъчна вода в ОЦ"Земляне".


Документите можете да изтеглите от тук