Съобщение 11.02.2011г.

2011-02-11

Обществена поръчка с предмет: „"Изготвяне на работен проект за подмяна на главен паропровод на ТГ №4 от преграден шибър до фланцеви съединения на ЦВН в ТЕЦ "София Изток".


Документите можете да изтеглите от тук