Съобщение 10.02.2011г.

2011-02-10

Обществена поръчка с предмет: „Комин 2 - обследване на тухлена зидария в ОЦ "Земляне"


Документите можете да изтеглите от тук