Съобщение 04.02.2011 г

2011-02-04

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на заготовки за два броя бандажни пръстени за ротор на генератор 4 – 40 MVA в ТР „София Изток”


Документите можете да изтеглите от тук