Съобщение 03.02.2011г.

2011-02-03

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на черна листова ламарина, плътна стомана кръгла и шини за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД с две обособени позиции”.


Документите можете да изтеглите от тук