Съобщение 02-02-2011г.

2011-02-02

Обществена поръчка с предмет:„Сервизно поддържане и ремонт на компресори в компресорна уредба за ОРУ 220 kV на ТЕЦ "София"

Документите можете да изтеглите от тук