Съобщение 31.01.2011г.

2011-01-31

Обществена поръчка с предмет:„Възстановяване на пътни и улични настилки след планов и авариен ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на „Топлофикация София” ЕАД”

Документите можете да изтеглите от тук