Съобщение 27.01.2011г.

2011-01-27

Обществена поръчка с предмет:„Изграждане на система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в изходящите газове от Водогреен блок (ВВК № 1, 2, 3, 4 и 6) в ТЕЦ „София”

Документите можете да изтеглите от тук