Съобщение 18-01-2011г.

2011-01-18

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на  6 800л.  корекционна добавка за котлома и мрежова вода "Хидро Х" за ТР"София" и ТР "Земляне".

Документите можете да изтеглите от тук