Съобщение 17.01.2011

2011-01-17

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на копирна хартия, хартиени ролки и изделия от хартия за период от една година за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД, с две обособени позиции”


Документите можете да изтеглите от тук