Съобщение 14-01-2011г.

2011-01-14

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на пластмасови пломби за пломбиране на водомери и топломери в абонатните станции".

Документите можете да изтеглите от тук