Съобщение 11.01.2011г.

2011-01-11

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой помпа за разтоварване на 36% солна киселина за нуждите на цех "Химичен" в ТР "София изток"

Документите можете да изтеглите от тук