Съобщение 30.12.2010г.

2010-12-30

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за топлопреносната мрежа на "Топлофикация София" ЕАД през 2011 г."

Документите можете да изтеглите от тук