Съобщение 05.01.2011г.

2011-01-05

Обществена поръчка с предмет: "Техническо поддържане и сервиз на пожароизвестителната инсталация в ОЦ "Люлин"

Документите можете да изтеглите от тук