Съобщение 03-01-2011

2011-01-03

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на помещение с предназначение ведомствен бюфет в административната сграда на ул. "Ястребец" 23Б.

Документите можете да изтеглите от тук