Съобщение 03.01.2010г.

2011-01-03

Обществена поръчка с предмет: "Периодична проверка и настройка на датчици за газсигнализация за ОЦ "Земляне", ВОЦ "Овча Купел 1 и ВОЦ "Овча Купел 2"

Документите можете да изтеглите от тук