Съобщение 21-12-2010 г.

2010-12-21

Покана за участие в обществена поръчка за "Доставка на материали и медикаменти по спецификация".

Пълният текст на поканата можете да изтеглите от тук