Съобщение 17.12.2010г.

2010-12-17

Покана за участие в обществена поръчка за "Доставка на разходомери за солна киселина, натриева основа и алуминиев сулфат за цех "Химичен" ТР "Изток"

Пълният текст на поканата можете да изтеглите от тук