Съобщение 16.12.2010

2010-12-16

Покана за участие в обществена поръчка за "Ремонт на покрив на "Турбинен цех" в ТЕЦ "София".

Пълният текст на поканата можете да изтеглите от тук