Съобщение 15.12.2010

2010-12-15

Покана за участие в обществена поръчка за сервизно техническо обслужване на повдигателни съоръжения /автокранове и вишка/.

Пълният текст на поканата можете да изтеглите от тук