Съобщение 08.12.2010

2010-12-08

Информация относно търг с явно наддаване за отдаване под наем на активи – обект, с търговско предназначение – ведомствен бюфет в София, ул. Костенец” № 5 – в района на ОЦ „Земляне”

Може да изтеглите тук